در حال نمایش 8 نتیجه

رایزر واتس ماینر

قیمت اصلی 500.000 تومان بود.قیمت فعلی 300.000 تومان است.

کنترل برد ماینر T2T

قیمت اصلی 3.250.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.500.000 تومان است.

کنترل برد ماینر A1 و F1

قیمت اصلی 1.750.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.250.000 تومان است.

کنترل برد ماینر S9

قیمت اصلی 1.350.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.000.000 تومان است.

کنترل برد ماینر T3

قیمت اصلی 3.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.700.000 تومان است.

کنترل برد ماینر T1

قیمت اصلی 1.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.300.000 تومان است.